metodologia

  • PROXIMITAT

Respectant els coneixements i els potencials de les persones amb les quals treballem.

  • INNOVACIÓ

Cercant metodologies adaptades a les realitats amb les quals treballem.

  • ACOMPANYAMENT

Donant protagonisme a les persones i respectant els ritmes personals i els del grup.

  • TRANSFORMACIÓ

Facilitant el creixement de les persones, grups i comunitats. Defugint d’etiquetatges per a una millor intervenció.

  • CO-PRODUCCIÓ

Treballem en equip incorporant les mirades complementàries dels diversos membres de l’equip.